Download Terms and Conditions in PDF format.

Ehdot ja edellytykset

Yksityishenkilön tai muun laillisen tahon ("sinä", "sinun" tai "Kumppani") tulee lukea tämä kumppanuussopimus ("Sopimus") huolellisesti ennen tähän Kumppanuusohjelmaan ("Ohjelma") liittymistä. Tämä Sopimus määrittää ehdot ja edellytykset Rational Group Limitedin ("Rational", "me" tai "meidän") ja sinun välillä olevaan suhteeseen, jonka perusteella olet Rationalin Kumppani ja voit markkinoida ja mainostaa Sivusto(j)a.

Klikkaamalla alla olevaa "Hyväksyn"-painiketta hyväksyt tässä Sopimuksessa määritellyt ehdot ja edellytykset, joita voidaan päivittää tai muokata alla olevien ehtojen mukaisesti. Sopimus on laillisesti sitova sopimus sinun ja Rationalin, joka toimii samassa yhtiöryhmässä, kuin Sivustot omistava ja toimeenpaneva taho ("Operaattori"), välillä.

 1. Esipuhe ja määritelmät
  • 1.1. Tässä Sopimuksessa käytetyt termit tarkoittavat seuraavaa:
   1. Panokset tarkoittaa Hyväksytyn FTP-pelaajan panostamaa kokonaissummaa kaikissa FTP-sivustojen kasinopeleissä.
   2. Kasinokulut tarkoittaa FTP-sivustolla olevissa kasinopeleissä seuraavien yhdistelmää: (i) käyvän arvon säädöt, (ii) pelaajalle annetut bonukset tai kampanjasummat, (iii) ei-perintäkelpoiset tuotot (sisältäen takaisinveloitukset, maksujen peruutukset jne.), (iv) Rationalin määrittelemää jokaisesta pelaajan FTP-sivustolla keräämästä FTP-pisteestä saatavaa kiinteää summaa (joka edustaa FTP-pisteen keskimääräistä arvoa), (v) kiinteää summaa oikeus-, branding- tai operatiivisista kuluista ja (vi) kohtuullista maksumenetelmäveloitusta, jonka Rational maksaa kolmannelle osapuolelle pelaajan talletuksista ja kotiutuksista.
   3. Klubi tarkoittaa Home Gamesissa perustettua pokeriklubia.
   4. Klubin johtaja tarkoittaa Klubin perustanutta internet-käyttäjää.
   5. Jäsen tarkoittaa internet-käyttäjää, joka on Klubin jäsen, mutta ei ole Klubin johtaja.
   6. Komissio määritellään kohdassa 4.1.
   7. CPA-komissio lasketaan Hyväksyttyjen pokerinpelaajien määrästä per kuukausi.
   8. Voimaantulopäivä tarkoittaa tämän Sopimuksen allekirjoittamispäivää.
   9. Kulut tarkoittavat Pokerikuluja ja mahdollisesti Kasinokuluja.
   10. Käyvän arvon säädöt tarkoittavat FTP-sivustolla saatavilla olevia kasinopelejä koskevia säätöjä, jotka aiheutuvat (a) verotus- tai muista vastaavista pakollisista maksuista, jotka on veloitettu liikevaihdon, talletusten tai muun vastaan pelaajan toiminnan tai toiminnan laajuuden perusteella ja (b) osallistumisesta mahdollisiin jackpot-vakuutuksiin tai vastaavia vaadittuja säätöjä. Esim. oikeus Tulo-osuuteen koskee jakoon saatavilla olevaa vapaata summaa näiden säätöjen jälkeen.
   11. FPP-pisteet tarkoittavat palkkiopisteitä, jotka tunnetaan myös nimellä "Frequent Player Points" ja joita Operaattori myöntää Hyväksytyille PS-pokerinpelaajille oikean rahan turnauksien ja käteispelien pelaamisesta (turnauspalkintoina, kyselyistä tai asiakaspalvelun myöntäminä ansaitut FPP-pisteet eivät sisälly) PS-Sivusto(i)lla julkaistuina olevien ehtojen mukaisesti.
   12. FTP:n bruttokasinotulo tarkoittaa Hyväksytyn FTP-pelaajan voittoja vähennettynä panostuksilla.
   13. FTP:n bruttopokeritulo

    tarkoittaa Hyväksytyn FTP-pelaajan FTP-sivusto(je)n käteispelien bruttotuloa ja turnausten bruttotuloa.
   14. FTP:n bruttotulo tarkoittaa FTP:n bruttopokeritulon ja FTP:n bruttokasinotulon yhdistelmää.  
   15. FTP-Sivusto(t) tarkoittavat Sivustoja, jotka toimivat Full Tilt Poker -brandin alaisuudessa Liitteen A Osion 2 mukaisesti.
   16. FTP-pisteet tarkoittavat palkkiopisteitä, jotka tunnetaan myös nimellä "Full Tilt Points" ja joita Operaattori myöntää Hyväksytyille FTP-pelaajille jokaisesta kädestä otetun Raken ja jokaisen Hyväksytyn FTP-pelaajan suhteellisen Rakeen osallistumisen perusteella.
   17. Ryhmä tarkoittaa Rationalia yhdessä tytäryhtiöidensä ja Rationalin holding-yhtiöiden ja sen kaikkien tytäryhtiöiden ja kaikkien Rationaliin yhteydessä olevien yhtiöiden - yhtiöihin sisältyvät yhtiöt, jotka tarjoavat palveluita tavaramerkkien "PokerStars" ja "Full Tilt Poker" alaisuudessa, mutta ne eivät rajoitu näihin - kanssa.
   18. Home Games tarkoittaa Operaattorin internetpokeripalvelua (Home Games), joka on saatavilla PS-Sivusto(i)lla.
   19. Linkit tarkoittavat bannereita, tekstilinkkejä ja muita internetsivustoilla julkaistuja linkkejä, jotka osoittavat Sivustolle.
   20. Markkinointikoodit tarkoittavat yksilöllistä Operaattorin tarjoamaa merkkijonoa, jolla seurataan Hyväksyttyjen PS-pokerinpelaajien määrää, ja jolla lasketaan Kumppanin komissioiden summa.
   21. Pokerikulut tarkoittavat vain PS-sivusto(je)n ja FTP-sivusto(je)n pokeripeleissä (käteispeleissä ja turnauksissa) seuraavien yhdistelmää: (i) ilmaisturnaukset (ii) pelaajille tarjottavat bonukset tai kampanjasummat, (iii) ei perintäkelpoiset tulot (sisältäen takaisinmaksut, maksujen peruutukset ym.), (iv) Rationalin määrittelemää jokaisesta PS- tai FTP-Sivusto(je)n pelaajan keräämästä FPP- tai FTP-pisteestä saatava kiinteä summa (joka edustaa FPP tai FTP-pisteiden keskimääräistä arvoa), (v) kiinteä summa oikeus-, branding- tai operatiivisista kuluista, (vi) Operaattorin maksettavat paikalliset peliverot (maksun aikaan voimassa olevalla kurssilla) ja/tai (vii) kohtuullinen maksumenetelmäveloitus, jonka Rational maksaa kolmannelle osapuolelle pelaajan talletuksista ja kotiutuksista.
   22. Potti
    tarkoittaa varoja/pottia, joka sisältää kaikkien pelaajien panostukset tietyssä "oikean rahan"-pokeripelissä Sivusto(i)lla.
   23. Ohjelmasivusto tarkoittaa sivustoa, joka sijaitsee osoitteessa http://www.pokerstarspartners.com ja muilla Rationalin määrittelemillä sivustoilla.
   24. PS:n bruttotulo tarkoittaa Hyväksytyn PS-pokerinpelaajan PS-sivusto(i)lla maksaman Käteispelien bruttotulon ja Turnausbruttotulon yhteissummaa.
   25. PS-Sivusto(t) tarkoittavat Sivustoja, jotka toimivat PokerStars-brandin alaisuudessa Liitteen A Osion 1 mukaisesti.
   26. Hyväksytty FTP-pokerinpelaaja tarkoittaa internetkäyttäjää, jolla ei ole aiempaa tiliä millään Operaattorin omistamalla tai operoimalla sivustolla (paitsi Käyttäjätili PS-Sivustolla) ja joka (i) saapuu FTP-Sivusto(i)lle suoraan Linkin kautta ja lataa sekä asentaa peliohjelmiston, (ii) avaa uuden käyttäjätilin (liittyen ainoastaan CPA-komissioihin); ja (iii) ansaitsee FTP-pisteitä vaaditun vähimmäismäärän, jonka Rational on ilmoittanut Kumppanille.
   27. Hyväksytty pelaaja tarkoittaa joko Hyväksyttyä PS-pokerinpelaajaa tai Hyväksyttyä FTP-pelaajaa.
   28. Hyväksytty PS-pokerinpelaaja tarkoittaa internetkäyttäjää, jolla ei ole aiempaa tiliä millään Operaattorin omistamalla tai operoimalla sivustolla (paitsi Käyttäjätili FTP-Sivustolla) ja joka (i) saapuu PS-Sivusto(i)lle suoraan Linkin kautta tai syöttää Markkinointikoodin ja lataa sekä asentaa peliohjelmiston, (ii) avaa uuden käyttäjätilin (liittyen ainoastaan CPA-komissioihin) ja (iii) ansaitsee FPP-pisteitä vaaditun vähimmäismäärän, jonka Rational on ilmoittanut Kumppanille.
   29. Rake tarkoittaa Operaattorin, Operaattorin puolesta tai Operaattorin kumppanin ottamaa osuutta potista.
   30. Tulo-osuus tarkoittaa komissiota, joka lasketaan kuukausittaisen PS-bruttotulon tai FTP-bruttotulon perusteella vähennettynä kuukausittaisilla kuluilla.
   31. Käteispelien bruttotulo tarkoittaa Hyväksytyn pelaajan Sivusto(i)lta lataaman peliohjelmiston peleissä maksamien talon osuuksien (rake) summaa. Hyväksyttyjen pelaajien osuudet rakesta määritellään jakamalla kyseisen Hyväksytyn pelaajan käteispelissä pottiin osallistumisen kokonaissumma potin koolla (tilanteissa, joissa rake on katossa potin koon vastatessa määrättyä raja-arvoa, potin koko rakeen osallistumisen laskemisessa on potin koko, kun määrätty raja-arvo saavutettiin itse potin koosta huolimatta) kyseisessä käteispelikädessä ja kertomalla se kyseisessä kädessä potista otetulla kokonaisrakella huolimatta kyseisessä käteispelikädessä pelaavien pelaajien lukumäärästä.
   32. Käteispelikäsi tarkoittaa pöydissä pelattuja käsiä, joissa panostetut pelimerkit edustavat tiettyä määrää pelaajan varoista ja jotka on ostettu pelaajan varoilla pelaajan aloittaessa pelin ja jotka lunastetaan takaisin samalla kurssilla pelin loputtua.
   33. Sivusto(t) tarkoittavat internetsivustoja, joita Kumppani saa markkinoida ja mainostaa tämän Sopimuksen mukaisesti (määritelty tämän Sopimuksen liitteessä A, jota saatetaan päivittää ajoittain).
   34. Rajakomissio tarkoittaa per Sivusto:
    (i)            75 USD (seitsemänkymmentäviisi Yhdysvaltojen dollaria).
    (ii)          150 USD (sataviisikymmentä Yhdysvaltojen dollaria), jos Kumppani vastaanottaa Komission wire-siirrolla Kohdan 4.4. mukaisesti.
    (iii)         kohtaa (i) tai (ii) vastaavaa summaa euroissa Komission maksupäivänä.
   35. Turnaus tarkoittaa Sivustolla pelattavia oikean rahan turnauksia, jotka muodostuvat pöydissä pelatuista käsistä, joissa panostettavilla pelimerkeillä ei ole reaaliarvoa. Pelimerkit määrittävät pelaajien vastaanottamat palkinnot turnauksen päättymishetkellä ennalta määrättyjen kriteerien perusteella.
   36. Turnausmaksut tarkoittavat Operaattorin, Operaattorin puolesta tai Operaattorin kumppanin veloittamia maksuja Hyväksytyn pelaajan maksamasta "sisäänostosta" turnaukseen rekisteröityessä.
   37. Turnauksen bruttotulo tarkoittaa Hyväksytyn pelaajan Sivusto(i)lta lataaman peliohjelmiston turnauksissa maksamien turnausmaksujen summaa.
   38. Jäljitin tarkoittaa yksilöllistä Rationalin Kumppanille tarjoamaa Sivuston jäljitinlinkkiä (URL), jolla seurataan Hyväksyttyjen pokerinpelaajien määrää ja jolla lasketaan Kumppanin Komissioiden summa.
   39. Tavaramerkit tarkoittaa Rationalin tai muun Ryhmän sisällä toimivan tahon käyttämää, rekisteröimää tai hakemaa tavaramerkkiä. Tavaramerkkeihin sisältyvät Liitteessä B luetellut tavaramerkit, joita voidaan muokata ajoittain, "POKERSTARS", "POKERSTARS.COM", "FULL TILT POKER", "FULLTILTPOKER.COM", "EPT", "LAPT" ja "APPT", mutta ne eivät rajoitu näihin.
   40. Liikesalaisuus tarkoittaa kaikkea tietotaitoa, liikesalaisuuksia, markkinointitietoa, businesssuunnitelmia, markkinatietoa, asiakasluetteloita, verkkoasiakasluetteloita, toimittajien tietoja, luottamuksellista tietoa tai muuta Rationalin tai Ryhmässä toimivien tahojen toimiin liittyvää tai niitä koskevaa luottamuksellista tietoa.
   41. Käyttäjätili tarkoittaa henkilökohtaista, kyseisen Sivuston käyttöä koskevia ehtoja ja edellytyksiä noudattaen avattua pelaajatiliä Sivustolla.
   42. Internetsivusto(t) tarkoittavat internetsivustoja, jotka Kumppani omistaa tai joita se hallitsee ja jotka Kumppani on ilmoittanut Ohjelmaan sisällytettäviksi internetsivustoiksi.
   43. Voitot tarkoittaa Hyväksytylle FTP-pelaajalle FTP-sivuston kasinopelistä maksettuja kokonaisvoittoja.
  • 1.2.Sopimuksen Kohtien otsikot on nimetty vain mukavuussyistä, eivätkä ne vaikuta Sopimuksen tulkintoihin. Tämä Sopimuksen Esipuhe on Sopimuksen tärkeä osa.
  • 1.3. Kun asiayhteys vaatii, yksittäistä koskevat sanat sisältävät monikon ja päinvastoin.
 2. Hakemus Ohjelmaan liittymiseksi
  • 2.1. Rationalin kumppaniksi ryhtyvän täytyy lähettää täytetty Kumppanuusohjelman hakukaavake.
  • 2.2. Tarkastamme hakemuksen ja pidätämme oikeuden hyväksyä tai hylätä Ohjelmaan osallistumisen tai vaatia hakijalta lisätietoja.
  • 2.3. Jos pyydämme hakijalta lisätietoja yllä olevan Kohdan 2.2. mukaisesti, käsittelemme koko hakemuksen uudelleenlähetettynä Rationalille ja tarkastamme sen kokonaisuudessaan ja pidätämme itsellämme oikeuden hyväksyä tai hylätä hakijan Ohjelmasta.
  • 2.4. Rajoittamatta päätösvaltaamme Ohjelmaan sopimattomista Internetsivustoista saatamme hylätä hakemuksen, jos Internetsivuston sisältö, oman päätöksemme mukaisesti, on laitonta, haitallista, uhkaavaa, loukkaavaa, säädytöntä, ahdistavaa tai rodullisesti, etnisesti tai muutoin kyseenalaista, kuten alaikäisille tarkoitettu sisältö, joka esittää seksuaalisia, pornografisia tai säädyttömiä toimintoja, sisältää graafista väkivaltaa, sisältää syrjivää sisältöä (rotuun, sukupuoleen, uskontoon, kansallisuuteen, etniseen taustaan, seksuaalisiin suuntauksiin, fyysisiin rajoitteisiin tai muihin perustuvaa) tai joka rikkoo Operaattorin tai kolmannen osapuolen aineettomia oikeuksia.
 3. Sopimus
  • 3.1.Mikäli tämän Sopimuksen ehtoja ja edellytyksiä noudatetaan, Rational antaa Kumppanille Kohdassa 8.1. määritetyksi ajaksi ei-yksinomaisen ja ei-siirrettävän oikeuden markkinoida ja mainostaa Sivustoa ainoastaan asettamalla Linkkejä tai Markkinointikoodeja Internetsivustoilleen.
  • 3.2.Kumppanin tulee täysin hyväksyä Rationalin uusimmat Linkkeihin ja Markkinointikoodeihin liittyvät ohjeistukset. Nämä ohjeet muodostavat osan tätä Sopimusta ja ne julkaistaan Ohjelman Sivustolla. Rational saattaa muokata Kumppanien ohjeita ajoittain. On Kumppanin vastuulla tarkastaa ohjeistukset säännöllisesti.  
  • 3.3.Kumppani ei voi siirtää tämän Sopimuksen oikeuksiaan ja/tai velvollisuuksiaan täysin tai osittain kolmansille osapuolille.
  • 3.4.Kumppani hyväksyy täten, että mikään tässä mainittu ei anna sille yksinoikeutta liittyen palvelujen tarjoamiseen Rationalille eikä Kumppani voi vaatia tai esittää kolmannelle osapuolelle minkään tyyppistä yksinoikeutta Rationaliin liittyen tai tapaan, jolla Kumppani markkinoi Sivustoa (sisältää bonuksien tai kampanjojen tarjoamisen pelaajille) Internetsivustoillaan.
  • 3.5. Kumppani vahvistaa olevansa selvillä siitä, että:
  • (a) seuraavia henkilöitä ei hyväksytä Hyväksytyiksi pelaajiksi:
   • (i) Kumppanin perheenjäsenet tai samassa taloudessa asuvat henkilöt.
   • (ii) Kumppanin vakituiset työntekijät ja konsultit.
  • (b) Kumppani ei voi rekisteröidä Käyttäjätiliä käyttämällä omia Linkkejään tai Markkinointikoodejaan, eikä sitä voida hyväksyä itsessään Hyväksytyksi pelaajaksi.
  • 3.6. Linkki ja Markkinointikoodi tarjotaan Kumppanille käytettäväksi yksinomaan tämän Sopimuksen ehtojen mukaisesti. Kumppani ei saa tarjota Linkkiä ja/tai Markkinointikoodia kolmannelle osapuolelle käytettäväksi.
  • 3.7.Kumppani vahvistaa olevansa selvillä siitä, että mikään tässä Sopimuksessa tai muualla mainittu ei muodosta mitään velvoitteita Rationalille tai Operaattorille minkään Sivuston operointiin. Operaattorin Sivustojen toiminta tietyllä markkina-alueella on aina Operaattorin omassa päätäntävallassa.
 4. Maksut
  • 4.1.Kumppanin noudattaessa tämän Sopimuksen ehtoja Rational lupaa maksaa Kumppanille komission, joka muodostuu joko CPA-komissiosta tai Rationalin määrittelemästä Tulo-osuudesta, hyväksyessään hakijan hakemuksen Ohjelmaan ("Komissio"). Selvennykseksi mainittakoon, että Tulo-osuuksiin perustuvien Komissioiden laskemisessa FTP-bruttotulo sisältää FTP:n bruttokasinotulon vain pelaajilta, joista on tullut Hyväksyttyjä FTP-pelaajia sen jälkeen, kun kasinopelit asetettiin saataville FTP-sivustolla pelaajan lainkäyttöalueella, jolla hän asui tai sijaitsi tullessaan Hyväksytyksi FTP-pelaajaksi.
  • 4.2.Komission laskemiseksi Rational käyttää Jäljittimiä ja/tai Markkinointikoodeja. Rational ei maksa Kumppanille Komissiota, mikäli Kumppani ei käytä tai käyttää väärin Jäljittimiä ja/tai Markkinointikoodeja.
  • 4.3.Kumppani hyväksyy, että Rationalin mittaukset ja laskut liittyen Komissioihin ovat lopullisia eikä niistä voi valittaa, paitsi ilmeisissä virheissä.
  • 4.4.Rational maksaa Kohdan 4 maksut Kumppanille 31 päivän kuluessa edellisen kalenterikuukauden, johon Komissiot liittyvät, päättymisestä Kumppanin Käyttäjätilille, paitsi Italiassa, Ranskassa tai Yhdysvalloissa asuville Kumppaneille, joille Komissiot maksetaan wire-siirrolla.
  • 4.5.Kumppani on oikeutettu osoittamaan yhden PS-Sivuston Käyttäjätilin tämän Sopimuksen mukaisen Komission vastaanottamiseen, ellei Yhtiö hyväksy muuta toimintatapaa.
  • 4.8.Rational ei ole velvoitettu maksamaan Komissiota, ennen kuin Komissio ylittää Rajakomission.
  • 4.7.Rational pidättää itsellään oikeuden tarkastaa kaikki Komissiot Kumppanin tai Hyväksytyn pelaajan tekemän mahdollisen petoksen varalta. Jos Rationalilla on aihetta uskoa, että Komission tuottamiseen liittyy petos, Rational takavarikoi Komission tai sopivan osan Komission tulevista maksuista. Tässä Sopimuksessa termi "petos" sisältää, mutta ei ole rajoitettu, tapahtuneeseen tai yritykseen (i) takaisinveloittaa Hyväksytyn pelaajan ensitalletus, (ii) Hyväksytyn pokerinpelaajan yhteispeliin toisen Sivuston pelaajan kanssa, (iii) Kumppanin tai kolmannen osapuolen tarjoamaan tai antamaan hyväksymättömään houkuttimeen (rahalliseen tai muuhun) mahdollisille Hyväksytyille pelaajille (sisältää Kumppanin ansaitseman Komission jakamisen Home Games -kampanjoiden kautta, mutta ei rajoitu tähän) tai (iv) Hyväksyttyjen pelaajien yritykseen luoda useita käyttäjätilejä tarkoituksena hyväksikäyttää kampanjoita tai pelaajille tarjolla olevia bonuksia.
  • 4.8.Kumppani ei ole oikeutettu vastaanottamaan Komissiota Rationalilta uudesta tietokoneella tai mobiililaitteella (sisältää pöytätietokoneen, kannettavan tietokoneen, kännykän, PDA:n, tabletin ja kaikki muut nyt olevat tai tulevaisuudessa keksityt laitteet, mutta ei rajoitu näihin) (kaikki yhdessä "Laite") avatusta Käyttäjätilistä, jos Käyttäjätili on aiemmin avattu käyttäen kyseistä Laitetta (ellei kyseinen uusi Käyttäjätili ole PS-Sivustolla ja olemassa oleva Käyttäjätili FTP-Sivustolla tai päinvastoin) huolimatta siitä, onko Kumppani ollut oikeutettu vastaanottamaan Komission Rationalilta kyseisestä Käyttäjätilistä.
  • 4.9.Mikäli Rational huomauttaa Kumppanille, että Rational on valinnut Hyväksytyn pelaajan "Team PokerStars: Pro"-, "Team PokerStars: Online"- tai "FullTiltPoker Professionals"-joukkueeseen, Kumppani myöntyy tässä siihen, että kyseisen ilmoituksen jälkeisenä kalenterikuukautena Hyväksytty pelaaja irrotetaan Kumppanilta, eikä Kumppani ole enää oikeutettu vastaanottamaan Komissiota kyseisestä Hyväksytystä pelaajasta.
 5. Kumppanin lupaukset
  • 5.1. Kumppani vakuuttaa Rationalille, että Kumppanilla on kykyjä, kokemusta, ammattitaitoa ja keinoja suorittaa kaikki tässä mainitut vaatimukset.
  • 5.2.Kumppani suostuu laittamaan Linkit tai Markkinointikoodit Internetsivustoilleen ja varmistamaan, että Linkit ovat asianmukaisesti muotoiltu kaikkina aikoina ja että Kumppani ei julkaise näiden Linkkien lisäksi Internetsivustollaan mitään muita linkkejä Sivustolle ilman Rationalin kirjallista lupaa.
  • 5.3.Kumppani voi asettaa bannereita, jotka muodostavat osan Internetsivustojensa Linkeistä, vain linkittämällä Rationalin tätä tarkoitusta varten tarjoamalle banneripalvelimelle, muut tavat eivät ole sallittuja ilman Rationalin hyväksyntää.
  • 5.4.Kumppani suostuu mainostamaan Sivustoa parhaan kykynsä mukaan hyvän ammattietiikan mukaisesti ja hyvässä tahdossa Rationalia kohtaan.
  • 5.5.Kumppani vakuuttaa, jos sen Rationalilta vastaanottaman Komission muoto perustuu yllä olevan Kohdan 4.1. Tulo-osuuteen, luovansa vähintään 1 (yhden) Hyväksytyn PS-pokerinpelaajan jokaiselle markkinoimalleen PS-Sivustolle noudattaen tätä Sopimusta (PS-Sivustoilta luodulle Tulo-osuudelle) ja 1 (yhden) Hyväksytyn FTP-pelaajan jokaiselle markkinoimalleen FTP-Sivustolle noudattaen tätä Sopimusta (FTP-Sivustoilta luodulle Tulo-osuudelle) per 90 päivää.
  • 5.6.Kumppani vakuuttaa, että ei ole mitään laillista, kaupallista, sopimuksen varaista tai muuta estettä, joka estäisi tai saattaisi estää Kumppania toimimasta täysin tämän Sopimuksen ehtojen mukaisesti. Kumppani vakuuttaa, että jos Sopimuksen voimassaoloaikana tapahtuu jotain, joka estää Kumppanin täyttämästä tässä mainittuja ehtoja, Kumppani ilmoittaa asiasta välittömästi Rationalille ja Rational on oikeutettu purkamaan tämä Sopimus välittömästi ilman ennakkovaroitusta ja vaatimuksia Rationalin Kumppanille maksettavista tulevista maksuista Sopimuksen purkamisen jälkeen.
  • 5.7. Kumppani vakuuttaa, että Kumppani on tutkinut tällaiseen toimintaan ja vaatimuksiin liittyvät lait ja on tullut itse päätökseen, että Kumppani voi osallistua tähän Sopimukseen ja täyttää sen vaatimukset rikkomatta lakia.
  • 5.8. Kumoamatta yllä olevan Kohdan 5.5. yleistä tarkoitusta Kumppani vahvistaa olevansa selvillä siitä, että suorittaessaan tämän Sopimuksen velvollisuuksia, Kumppania kielletään ehdottomasti markkinoimasta ja mainostamasta Sivustoa Yhdysvaltojen ja Yhdysvaltoihin kuuluvien alueiden kansalaisille. Yhdysvaltojen ja Yhdysvaltoihin kuuluvien alueiden asukkaita ei hyväksytä Hyväksytyiksi pelaajiksi.
  • 5.9. Kumppani vakuuttaa noudattavansa lainkäyttöalueensa rajoituksia, jotka koskevat Sivustoja, jotka toimivat soveltuvan pelilisenssin alaisuudessa, tämän Sopimuksen alaisten markkinointi- ja mainostoimiensa toteuttamisessa, sisältäen vain tietyn pelilisenssin alaisen Sivuston markkinoimisen kyseisen pelilisenssin myöntäneen maan kansalaisille pelilisenssin ehtojen mukaisesti.
  • 5.10. Kumppani suostuu noudattamaan kaikkia kohtuullisia ohjeita Rationalilta Kumppanin toimintaan Sivuston markkinoinnissa ja mainostamisessa, kuten kaikkia Yritykseltä saatuja ohjeita, joissa pyydetään Kumppania julkaisemaan Internetsivustoillaan tietoja Sivuston uusista ominaisuuksista ja kampanjoista.
  • 5.11.Kumppani vahvistaa olevansa selvillä siitä, että Linkkien asettamisella Internetsivustolle ja Kumppanin käytöksellä Kumppani saattaa aiheuttaa vahinkoa Rationalin Tavaramerkeille, maineelle ja goodwillille ja että Kumppanin tulee toimia kaikissa tilanteissa tavalla, joka ei aiheuta vahinkoa Ryhmän Tavaramerkeille, goodwillille tai maineelle.
  • 5.12. Kumppani suostuu olemaan muuttamatta Linkkejä ilman Rationalin kirjallista lupaa.
  • 5.13.Kumppani suostuu olemaan tarjoamatta tai antamatta houkuttimia (rahallisia tai muita) Hyväksytyille pelaajille tai mahdollisille Hyväksytyille pelaajille ilman Rationalin kirjallista lupaa.
  • 5.14.Kumppani hyväksyy, että Kumppani on täysin vastuussa Internetsivustojensa kehityksestä, toiminnasta ja ylläpidosta ja kaikesta materiaalista, joka on julkaistuna Internetsivusto(i)lla mihin tahansa aikaan. Kumppani vakuuttaa, että Internetsivustolla ei julkaista koskaan mitään materiaalia, joka aiheuttaa tai saattaa aiheuttaa Internetsivuston sekoittamiseen Sivustoon tai joka sisältää toisten aineettomia oikeuksia, joihin Kumppanilla ei ole lupaa, tai pahennusta herättävää, petollista, loukkaavaa tai muuta tietoa, joka saattaa olla lain tai oikeudenmukaisuuden vastaista. Kumppani vapauttaa Rationalin ja sen virkamiehet osakkeenomistajat, työntekijät, johtajat, agentit ja perijät täysin vastuusta sekä pitää heitä täysin syyttömänä kaikkiin kolmannen osapuolen vaatimuksiin, toimiin, syytteisiin, vahinkoihin, häviöihin, vastuisiin ja kaikkiin maksuihin ja kuluihin (mukaan lukien oikeustoimista koituvat kulut) liittyen Internetsivustojen kehitykseen, toimintaan, ylläpitoon ja sisältöön.
  • 5.15.Kumppani ei markkinoi Sivustoa tavalla, joka saattaa kilpailla Rationalin ja/tai Ryhmän oman markkinoinnin kanssa, ellei Kumppanilla ole Rationalin kirjallista lupaa tässä asiassa. Esimerkiksi seuraavat Kumppanin toimet katsotaan kilpaileviksi Ryhmän oman markkinoinnin kanssa ja kielletään tässä: (i) Linkkien asettaminen internetsivustoille, joilla Ryhmä mainostaa Sivustoa, (ii) Linkkien asettaminen muille sivustoille kuin Internetsivustolle ja (iii) Sivuston mainostaminen internetin hakukoneiden avainsanojen avulla. Kumppanin rikkomusta edellä mainittuihin kohtiin katsotaan Sopimuksen rikkomiseksi ja Rational pidättää itsellään täyden oikeuden (i) keskeyttää Sopimus välittömästi rikkomishetkellä ja (ii) pidättää kaikki Kumppanin kilpailevilla toiminnoilla keräämät Komissiot.
  • 5.16.Kumppani ei voi esiintyä tai edustaa Rationalia tai Ryhmän jäsentä tai niiden asiamiehiä, työntekijöitä tai pokeriammattilaisia millään foorumilla. Tämä sisältää kaikki sosiaalisen verkoston sivustot.
  • 5.17.Kumppanin on Rationalin pyynnöstä toimitettava Rationalille kopiot henkilökohtaisista asiakirjoista (esimerkiksi kopio Kumppanin passista tai muusta virallisesta henkilöllisyystodistuksesta) tai, jos Kumppani on yhtiö, Rationalin erittelemistä yritysasiakirjoista, salliakseen Rationalin suorittaa asiakasta ja yritystä koskevat vaatimukset soveltuvien rahanpesulakien ja -säädösten mukaisesti.
 6. Kumppanin Home Games -lisäsitoumukset
  • 6.1Home Games tarjoaa pelaajille mahdollisuuden kutsua ystäviä ja yhteisönsä jäseniä pelaamaan kotipelejä riippumatta heidän sijainnistaan. Home Games –kotipeleissä pelaajat voivat pelata käteispeleissä ja turnauksissa useissa eri pokerimuunnelmissa ja kokea internetkotipelien mukavuuden, kilpailun ja hauskanpidon tuntemiensa ihmisten kanssa. Home Games –kotipelien käytön on tapahduttava Home Games –kotipelien hengessä. Home Games tarjoaa pelaajien tiedot, sijoitukset, klubin tilastot ja monet muut pelitulokset ("Tietotyökalut") tarkoituksenaan ainoastaan edistää sosiaalista ja kilpailullista kokemusta ystävien ja yhteisön jäsenten kanssa. Tietotyökaluja tai niillä hankittua tietoa ei voi käyttää eikä niitä tarjota Klubin johtajalle, Jäsenelle tai kolmannelle osapuolelle rahallisen hyödyn tavoittelemiseksi. Operaattori pidättää oikeuden jäädyttää omalla päätöksellään Kumppanin Home Games -käytön ja/tai siihen liittyvän Klubin milloin tahansa, jos se havaitsee tai epäilee Home Games –kotipelien väärinkäyttöä tai Tietotyökalujen tai niillä hankitun tiedon käyttämistä rahallisen hyödyn tavoitteluun.
  • 6.2. Sinulle myönnetään tässä oikeus markkinoida Home Games –kotipelejä asettamalla Markkinointikoodeja ja/tai Linkkejä Sivustollesi osana yllä olevassa Kohdassa 3.1 myönnettyä lisenssiä.
  • 6.3. Sinulla on oikeus kutsua Sivustosi käyttäjiä, myös sähköpostiviesteillä, Klubin johtajaksi ja sisällyttää kutsuun Markkinointikoodisi ja/tai Linkin, MUTTA kolmannella osapuolella, kuten Sivustosi käyttäjillä ja Klubin johtajalla tai Jäsenellä, ei ole oikeutta kutsua potentiaalisia Jäseniä Klubiin tässä tarjotulla Linkillä ja/tai Markkinointikoodilla.
  • 6.4. Tässä tarjotun Markkinointikoodin ja/tai Linkin, tai muun kannustimen, sisällyttäminen kolmannelle osapuolelle, kuten Sivustosi käyttäjille, lähettämiisi Jäsen-kutsuihin perustamaasi Klubiin on kiellettyä. 
  • 6.5. Et voit pyytää kolmatta osapuolta, kuten Sivustosi käyttäjiä, kutsumaan potentiaalisia Jäseniä Klubiin Kumppanuussopimuksessa tarjotulla Linkityksellä ja/tai Markkinointikoodilla.
  • 6.6. Et voi tarjota (tai välittää kolmannen osapuolen tarjoamaa) mitään palkkiota (rahallista tai muuta) sähköpostitse, Internetjulkaisussa tai muussa mediassa (online tai offline) kolmannelle osapuolelle Home Games –käyttösi yhteydessä sisältäen Home Games -käytön kautta ansaitsemasi Komission jakamisen.
  • 6.7. Kaikki Home Games –kotipelien väärinkäyttö on kiellettyä (sisältäen pelien käytön lisätäksesi sinulle maksettavaa Komissiota).
  • 6.8. Jos sinun havaitaan rikkoneen tätä Kohtaa 6 tai toimit tässä mainittujen ehtojen vastaisesti, pidätämme oikeuden ryhtyä parhaiksi katsomiimme toimiin, sisältäen asiaan liittyvien Klubien sulkemisen ja/tai tämän Sopimuksen lopettamisen, yksinomaisella päätöksellämme.
  • 6.9. Me saatamme ajoittain muuttaa ja/tai rajoittaa tässä Kohdassa 6 myönnetyn oikeutesi käyttää Home Games –kotipelejä ehtoja tai poistaa oikeuden milloin tahansa yksinomaisella päätöksellämme, ja esim. rajoittaa sinuun linkitettyjen Klubin Jäsenten määrää tai prosenttiosuutta.
 7. Aineettomat oikeudet
  • 7.1. Rational myöntää Sopimuksen voimassaoloajaksi Kumppanille ei-yksinomaisen, ei-siirrettävän ja peruutettavissa olevan lisenssin käyttää Tavaramerkkejä ainoastaan Linkkien ja Markkinointikoodien asettamisen Internetsivustoille yhteydessä ainoastaan Kumppanin toimiessa Sopimuksen vaatimuksien mukaisesti. Lisenssiä ei voi alilisensoida, luovuttaa tai muutoin siirtää Kumppanin toimesta.
  • 7.2. Kumppani suostuu käyttämään Rationalin Tavaramerkkejä ja Liikesalaisuuksia ainoastaan tässä Sopimuksessa mainituilla tavoilla ellei Kumppanilla ole Rationalin kirjallista lupaa toimia toisin. Kumppani ei erityisesti saa:
   1. rekisteröidä domainnimeä,
   2. maksaa internethakukoneille hakusanasta tai
   3. käyttää alidomainnimeä,


   joka sisältää tai muodostuu Tavaramerkeistä tai domainnimestä, joka on samankaltainen Tavaramerkkien kanssa.
  • 7.3. Sopimuksen allekirjoitushetkellä ja jatkuvana vaatimuksena Kumppanin tulee tiedottaa Rationalille omistamistaan domainnimistä, jotka saattavat rikkoa kohtaa 7.2. Jos saamme tietoomme, että Kumppani on rekisteröinyt domainnimen, joka rikkoo kohtaa 7.2., Kumppania vaaditaan siirtämään domainnimi nimeämällemme yritykselle välittömästi ja ilman veloitusta. VAADE KOHTAA 7.2. RIKKOVIEN DOMAINNIMIEN SIIRROSTA JATKUU MYÖS NIMIIN, JOTKA OVAT REKISTERÖITY ENNEN TÄMÄN SOPIMUKSEN ALLEKIRJOITTAMISTA. Kunnes domainnimi on siirretty nimeämällemme yritykselle, et voi antaa domainnimen raueta. Pidätämme oikeuden takavarikoida kaikki Komissiot, jotka ovat maksussa, kunnes domainnimi on siirretty.
  • 7.4. Mitään tässä Sopimuksessa mainittua ei voi pitää tai ymmärtää Ryhmän jäsenen (sisältäen Rationalin) Tavaramerkkien tai Liikesalaisuuksien tai muiden aineettomien oikeuksien siirroksi Kumppanille, joka lisäksi suostuu pidättäytymään kaikilla lainkäyttöalueilla hakemasta tavaramerkkiä, joka muistuttaa Tavaramerkkejä.
  • 7.5.Kumppani vahvistaa olevansa selvillä siitä, että kaikki hyväksyttyihin pelaajiin liittyvä tieto on yksinomaan Operaattorin omaisuutta, eikä Kumppanilla ole mitään oikeuksia siihen liittyen.
  • 7.6. Rational ja kaikki Ryhmän jäsenet pidättävät itsellään kaikki aineettomat oikeutensa Tavaramerkkeihin ja Liikesalaisuuksiin ja saattavat peruuttaa Kumppanille myönnetyn lisenssin milloin tahansa omalla päätöksellään tiedottamalla peruutuksesta Kumppanille kirjallisesti. Kumppani ei voi milloinkaan vedota epäpätevyyteen, valvomattomuuteen tai kilpailla Tavaramerkkien omistajuudesta missään toimissa, eikä Kumppani saa toimia Ryhmän jäsenten Tavaramerkkioikeuksia vaarantavalla tavalla.
 8. Voimassaoloaika ja Sopimuksen päättäminen
  • 8.1. Tämä Sopimus astuu voimaan Voimaantulopäivänä ja jatkuu täysimääräisenä, kunnes se päätetään tässä määriteltyjen kohtien mukaisesti.
  • 8.2. Voit päättää Sopimuksen milloin tahansa kirjallisella ilmoituksella, syytä päättämiseen ei tarvitse ilmoittaa.
  • 8.3. Seuraavissa tapauksissa:
   1. Kumppanin tämän Sopimuksen minkä tahansa kohdan rikkominen,
   2. jos olet Rationalin mielestä toiminut tavalla, joka on tämän Sopimuksen vastainen tai
   3. Operaattori on sulkenut Kumppanin Käyttäjätilin jostain syystä,


  Rational pidättää kaikki oikeudet (muita tässä Sopimuksessa, muussa sopimuksessa, lainmukaisia tai muualla mainittuja oikeuksiaan kyseenalaistamatta) (i) keskeyttää tämän Sopimuksen välittömästi ja/tai (ii) pidättää Kumppanille kertyneen Komission rikkomuksen seurauksena.
  • 8.4. Voimme päättää tämän Sopimuksen milloin tahansa 7 päivää kirjallisen huomautuksen jälkeen.
  • 8.5.Jos Kumppani tekee toimeksiannon luotonantajiensa eduksi tai yhdistyy luotonantajiensa kanssa tai sopii tai vastaanottaa holdingyhtiön huomautuksen tai hakeutuu vapaaehtoiseen tai pakolliseen konkurssiin (muussa tapauksessa kuin maksukykyisessä rekonstruktiossa tai fuusiossa) tai on velkajärjestelyssä tai vastaavassa tilassa tai lopettaa toiminnan tai (luonnollisen henkilön tapauksessa) määritellään kykenemättömäksi maksamaan velkojaan, me saatamme päättää tämän Sopimuksen välittömästi.
  • 8.6. Rajoittamatta muita tässä Sopimuksessa mainittuja oikeuksiaan Rational saattaa päättää tämän Sopimuksen välittömästi, jos se katsoo, että Kumppanista on tullut Rationalin ja/tai muun Ryhmän jäsenen, kilpailija.
  • 8.7. Tämän Sopimuksen päättäminen ei lopeta osapuolien Sopimuksessa mainittuja vaatimuksia, jotka säilyvät voimassaoloaikansa tai kontekstinsa mukaan Sopimuksen päättymisen jälkeenkin.
  • 8.8.Huolimatta yllä olevista Kohdista 8.5. ja 8.6. ja epäselvyyksien välttämiseksi mainittakoon, että Rational ei ole velvollinen maksamaan Komissiota Hyväksytyille pelaajille, jotka ovat rekisteröityneet Linkkien ja/tai Markkinointikoodien kautta tämän Sopimuksen päättymisen jälkeen.
  • 8.9. Sopimuksen päättymisen ajankohtana Kumppanille maksettujen maksujen jälkeen Rationalilla ei ole velvollisuutta maksaa enempää Komissioita Kumppanille.
  • 8.10. Sopimuksen päättämisen jälkeen Kumppanin tulee välittömästi poistaa Internetsivustoiltaan ja lakata käyttämästä kaikkia Linkkejä, Markkinointikoodeja, Tavaramerkkejä ja muita Rationalin tai Rationalin puolesta Kumppanille tämän sopimuksen mukaan toimitettuja materiaaleja. Kaikki Kumppanille tässä myönnetyt lisenssit ja oikeudet purkautuvat välittömästi. Edellä mainitut kohdat eivät estä sinua linkittämästä Sivustojen etusivuja henkilökohtaisessa ja ei-kaupallisessa käytössä Home Games -kotipelien yhteydessä. Sopimuksen päättämisen jälkeen Kumppanin tulee välittömästi palauttaa kaikki Kumppanin hallussa tai hallinnassa oleva luottamuksellinen tieto Rationalille.
 9. Vastuuvapauslauseke
  • 9.1. Rational ja Operaattori eivät takaa, että Sivusto tai siihen liittyvä ohjelmisto on virheetön tai keskeytymätön, ne eivät myöskään ole vastuussa virheiden tai keskeytyksien aiheuttamista seurauksista. Rational ja Operaattori eivät myöskään takaa suoraan tai epäsuorasti Kumppanille minkään tässä Sopimuksessa mainitun asian perusteella Sivustojen tai ohjelmiston laatua, tai niiden sopivuutta markkinoille tai tiettyyn käyttöön.
  • 9.2. Missään olosuhteissa kumpikaan osapuoli ei ole vastuussa toiselle epäsuorista, välillisistä, erikoisista tai tyypillisistä vahingoista (kuten tulon tai tiedon menetys), jotka johtuvat tässä Sopimuksessa mainituista kohdista tai niihin liittyvistä asioista. Rationalin kokonaisvastuu tästä Sopimuksesta ei voi ylittää tämän Sopimuksen ehtojen mukaisia Kumppanille maksettuja tai maksussa olevia Komissioita. Kohdassa 9.2. käytetty termi "epäsuorista, välillisistä, erikoisista tai tyypillisistä vahingoista" ei sisällä ylimääräisiä tai kasvaneita välittömiä Rationalin ja/tai Operaattorin kuluja, jotka johtuvat Kumppanin Sopimuksen rikkomiseen johtaneista toimista.
  • 9.3. Kumppani vakuuttaa, että Kumppani on itsenäisesti arvioinut Rationalin kumppanuuden edut, eikä Kumppani toimi Rationalin esitysten, vakuutusten tai lausuntojen perusteella.
 10. Vahingonkorvaukset
  10. Kumppani suostuu puolustamaan ja vapauttamaan vastuusta Rationalin, Operaattorin, Ryhmän ja sen osakkeenomistajat, johtajat, virkamiehet, työntekijät, asiamiehet ja edustajat ja perijät, menetyksistä, vahingoista ja kuluista, kuten oikeustoimista johtuvista kuluista, jotka johtuvat tai liittyvät (a) Kumppanin tekemään sopimusrikkomukseen, (b) Kumppanin toimiin ja velvollisuuksiin tässä Sopimuksessa, (c) Kumppanin haluttomuuteen toimia tämän Sopimuksen velvollisuuksien mukaisesti ja/tai (d) Kumppanin laiminlyönnistä tai tahallisista toimista suoraan tai epäsuorasti aiheutuneisiin vammoihin tai Linkkien valtuuttamattomasta käytöstä.
 11. Luottamuksellisuus
  11. Kumppanin tulee säilyttää kaikki Operaattorin ja/tai Rationalin toimiin, rakenteeseen, henkilökuntaan, periaatteisiin tai muu kohtuullisesti sisäisenä pidetty tieto erittäin luottamuksellisena. Tämä sisältää kaiken Kumppanin ja Rationalin välillä käydyn kirjeenvaihdon sekä kaiken tiedon, johon liittyy Sivuston pelaajien määrä, rakemäärät ja muut taloudelliset, tilastolliset ja muut Rationalin Kumppanille tarjoamat tiedot huolimatta "Luottamuksellinen"-merkinnöistä, mutta se ei rajoitu näihin. Kaikki tämä tieto tulee säilyttää luottamuksellisena myös Sopimuksen Voimassaoloajan jälkeen, kunnes tieto ei enää ole luottamuksellista, ellei tätä Sopimusta ole rikottu tai Rational vaatinut Kumppania allekirjoittamaan ylimääräistä salassapitosopimusta. Rational saattaa vaatia Kumppania allekirjoittamaan salassapitosopimuksen, mikäli Rational päättää, että Kumppanille tarjottava tieto vaatii ylimääräisiä salassapitoehtoja.
 12. Riippumaton tutkimus
  Kumppani vakuuttaa lukeneensa Sopimuksen ja konsultoineen omia lakineuvojiaan niin halutessaan ja hyväksyy kaikki Sopimuksen ehdot ja edellytykset. Kumppani vakuuttaa, että Kumppani on itsenäisesti arvioinut Ohjelmaan liittymisen edut, eikä Kumppani toimi minkään muiden kuin tässä Sopimuksessa mainittujen esitysten, vakuutusten tai lausuntojen mukaan.
 13. Sopimuksen muuttaminen
  13. PokerStars pidättää oikeuden päivittää ja muokata tätä Sopimusta tai mitä tahansa sen osaa ilman ennakkoilmoitusta. Sitoudut muokatun Sopimuksen noudattamiseen 14 päivää sen jälkeen, kun se on julkaistu Sivustolla. Tämän vuoksi kehotamme sinua vierailemaan Ohjelman Sivustolla säännöllisesti ja tarkistamaan kulloinkin voimassa olevan Sopimusversion ehdot ja edellytykset. Ohjelmaan osallistuminen katsotaan Sopimukseen tehtyjen muutosten hyväksymiseksi.
 14. Yleistä
  • 14.1.Kaikki Sopimukseen liittyvät huomautukset, pyynnöt, vaatimukset ja muu kommunikointi (ellei toisin määritelty tässä Sopimuksessa) tulee olla kirjallisena. Kommunikointi katsotaan vastaanotetuksi 72 tuntia rekisteröidyn postin lähetyksen jälkeen tai, jos se on välitetty henkilökohtaisesti tai sähköpostilla, toimitusajankohdalla. Tähän Sopimukseen tai Ohjelmaan yleisesti liittyvät huomautukset Rationalille on lähetettävä sähköpostilla osoitteeseen affiliates@pokerstarspartners.com.
  • 14.2. Tämä Sopimus muodostaa voimaantulohetkellä osapuolien välisen koko sopimuksen kyseisessä asiassa, ja se mitätöi ja syrjäyttää kaikki osapuolien väliset aikaisemmat sopimukset, sekä suulliset että kirjalliset, kyseiseen asiaan liittyen.
  • 14.3. Kumppani hyväksyy olevansa riippumaton toimeksisaaja eikä tämä Sopimus, tai mikään sen ehto tai edellytys, luo yhteistyösuhdetta, fuusiota, edustussuhdetta tai myönnä toimilupaa osapuolien välille.
  • 14.4. Jos joku tämän Sopimuksen kohdista tuomitaan tuomioistuimessa laittomaksi, pätemättömäksi tai valvomattomaksi, jäljellä olevat kohdat pysyvät täysin voimassa.
  • 14.5. Vapautuksen myöntäminen minkään tämän Sopimuksen kohdan rikkomisesta ei aiheuta vapautusta mistään aiemmasta, samanaikaisesta tai myöhemmästä saman tai jonkun muun kohdan rikkomisesta. Vapautus ei tule voimaan ellei sitä ole tehty kirjallisena ja allekirjoitettu vapauttavan osapuolen virallisen edustajan toimesta.
  • 14.6. Sopimukseen ja siihen liittyviin asioihin sovelletaan Mansaaren lakeja. Sinä hyväksyt peruuttamattomasti sen, että Mansaaren tuomioistuimella on yksinomainen tuomiovalta kaikkiin vaateisiin, riitatilanteisiin ja epäselvyyksiin, jotka liittyvät Sopimukseen, ja siihen liittyviin asioihin. Lisäksi luovut peruuttamattomasti kaikista valitusoikeuksista Mansaaren tuomioistuimien päätöksiin liittyen, etkä vetoa siihen, että asia on käsitelty väärässä tai lainvoimattomassa tuomioistuimessa. Mikään tässä kohdassa ei rajoita Rationalin oikeutta ryhtyä oikeustoimiin Käyttäjää vastaan missään muussa lainvoimaisessa tuomioistuimessa, eivätkä samanaikaiset tai eriaikaiset oikeustoimet missään muussa tuomioistuimessa estä oikeustoimia muissa tuomioistuimissa lainkäyttöalueiden lakien sallimissa rajoissa.
  • 14.7. Epäselvyyksien välttämiseksi mainittakoon, että Kumppanilla ei ole missään olosuhteissa toimivaltaa sitoa, velvoittaa tai määrätä Rationalia millään tavoin tai olettaa velkoja tai vaatimuksia osakseen. Kumppani ei myöskään voi milloinkaan esittää omaavansa kyseisiä toimivaltuuksia, ellei niitä ole myönnetty Kumppanille kirjallisesti.
  • 14.8. Jos Sopimuksen käännettyjen versioiden ja englanninkielisen version välillä on ristiriitaisuuksia, englanninkielinen versio on lainvoimainen.

LIITE A

Osio 1. PS-Sivustot

www.pokerstars.com
www.pokerstars.fr – Kumppani markkinoi ja mainostaa ainoastaan Ranskan kansalaisille
www.pokerstars.be
www.pokerstars.dk
www.pokerstars.it
www.pokerstars.es
www.pokerstars.ee
www.pokerstars.eu

Osio 2. FTP-Sivustot

www.fulltiltpoker.com
www.fulltiltpoker.eu

LIITE B
TAVARAMERKIT

PokerStars
PokerStars.com,
PokerStars.net,
European Poker Tour,
EPT,
Latin American Poker Tour,
LAPT,
Asia Pacific Poker Tour,
APPT,
ANZPT,
North American Poker Tour,
NAPT,
PokerStars Caribbean Adventure,
PCA,
UKIPT,
Estrellas Poker Tour,
ESPT,
Portugal Poker Series,
PPS,
France Poker Series,
FPS,
Italian Poker Tour,
IPT,
World Championship of Online Poker,
WCOOP,
World Cup of Poker,
WCP,
Sunday Million;
Home Games;
Full Tilt Poker;
FTP ja
Rush Poker.